Serralleria Industrial Aragonès S.L.
Av. Bertrand i Serra, 132
Tel. (+34) 93 876 00 49
Fax (+34) 93 876 08 12
Núm. 27
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
Barcelona (SPAIN)
info@aragonessl.com

fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques

NESPRESSO Barcelona-Pg. Gràcia, 55

Remodelació integral de botiga mitjançant treballs de serralleria i fusteria metàl.lica:
-aparadors EXT façanes
-ampliació escala principal
-xassís corbat 3 alçades l=24,00m
-baranes vidre + passamà inox en diferents zones
-barana inox. central escala principal
-estructures metàl.liques vàries