Serralleria Industrial Aragonès S.L.
Av. Bertrand i Serra, 132
Tel. (+34) 93 876 00 49
Fax (+34) 93 876 08 12
Núm. 27
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
Barcelona (SPAIN)
info@aragonessl.com

fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques

Distribuïdor i instal·lador autoritzat Point Fort Fichet a Manresa, Bages, Berguedà, Solsonès i Cerdanya.

Porta cuïrassada G375 classe 5

Point Fort FICHET / Seguretat per a locals professionals

PORTA CUIRASSADA NIVELL MÀXIM: CLASSE 5

•Pany de 5 punts: certificat A2P 3* - nivell màxim
•Porta curassada: certificada a2p BP 3 - nivell màxim
•Nivell 5 - màxim (segons NF P 20.320)
•Classe 5 - segons ENV 1630
•Resistència al foc 30 min

El blindatge d'acer THLE (d'altes prestacions) de 3 mm. de gruix, li otorga una gran resistència davant qualsevol temptativa de robatori.

Usos : Joieries, armeries, farmacies, protecció de màxima seguretat per accessos profesionals i industrials,...


Productes relacionats
més informació