Serralleria Industrial Aragonès S.L.
Av. Bertrand i Serra, 132
Tel. (+34) 93 876 00 49
Fax (+34) 93 876 08 12
Núm. 27
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
Barcelona (SPAIN)
info@aragonessl.com

fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques

Cilindres alta seguretat perfil europeu

Cilindres resitents a mètodes com 'bumping', fractura,impresió de claus, 'ganzuado',...
Disposen entre d'altres mesures de protecció de:
-Protecció anti-taladre del cos del cilindre.
-4/5 files de pitons disposats radialment ( 20-25 pitons)
-Dispositiu especial d'acer al cos del cilindre per fer-lo resistent a la fractura.
-Les còpies de claus només poden ser realitzades per un distribuïdor autoritzat amb la targeta de seguretat corresponent.

Disposem de les marques referents en el mercat de cilindres d'alta seguretat : KABA, WIKHAUS, INN,...

Cilindres de perfil europeu d'alta seguretat dissenyats per a resistir temptatives d'obertura per manipulació o obertura fina.