Serralleria Industrial Aragonès S.L.
Av. Bertrand i Serra, 132
Tel. (+34) 93 876 00 49
Fax (+34) 93 876 08 12
Núm. 27
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
Barcelona (SPAIN)
info@aragonessl.com

fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques
fusteria metàl·lica · portes · escales · baranes · tancaments · estructures metàl·liques

Escuts antipalanca reforçats

Aquest tipus de escuts per a panys, estan disenyats i fabricats amb materials i tractaments especials,
de tal manera que s'aconsegueixen els millors
resultats respecte al foradat, fresat
i extracció de cilindres del mercat.
Amb els elements d'unió i protecció (planxa 4mm interior) no aconseguim només la NO extracció del cilindre, sinó també la protecció a la extracció del
pany.